Aktuality

Nová fasáda budovy DHZ

Naša obec v roku 2022 dokončila fasádu budovy Hasičskej zbrojnice. Projekt bol okrem vlastných finančných prostriedkov financovaný aj s ...

Aktuality

Aktuality

triedenie odpadu v roku 2021

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov ...

Aktuality

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .           Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová ...

Aktuality