Obecné zastupiteľstvo v Renčišove na svojom 2.zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 8. 6. 2015 schválilo zapojenie sa obce Renčišov do realizácie národného projektu "Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej  infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v "bielych miestach" Slovenska".
Bližšie informácie nájdete tu: Realizácia optických sietí