História:

Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi začiatkom 14. storočia. Prvá písomná správa o dedine pochádza z r. 1344. Bola majetkovou súčasťou panstva Sviňa. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 25 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 16 poddanských domov. V r. 1715 bolo sídlisko opustené, v r. 1720 tu hospodárilo 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 45 domov a 344 obyvateľov, v r. 1900 bolo 330, v r. 1970 277 obyvateľov.

Za I. ČSR obyvatelia ostali pri tradičných zamestnaniach. V roku 1944 v okolí obce pôsobili partizánske skupiny. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Sabinove a Košiciach.

V roku 1998 obec zasiahla povodeň, pri ktorej prišlo o život niekoľko občanov.

Obec Renčišov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom.

Celková rozloha obce : 886 ha

Nadmorská výška : 633 m n. m.

Obec Renčišov leží v západnej časti Šarišskej vrchoviny, na Bachurni, v nadm. výške 633 m.n.m. V extraviláne obce je známe lyžiarske a rekreačné stredisko Búče s niekoľkými vlekmi a zjazdovkami. V letnom období poskytujú možnosti pre paragliding a iné vzdušne športy. Športové využitie majú bežecké trate, ktoré poskytnú nezabudnuteľné zážitky z krásnej neporušenej prírody, ktorá sa tu nachádza.

Obec je sídlom MAS Partnerstvo Bachureň.

Pamiatky:

K historickým pamiatkam obce patrí grécko-katolícky kostol z  roku 1828.

Na miestnom cintoríne, ktorý je hneď vedľa kostola, sa nachádza Pomník padlým partizánom a miestnym občanom, ktorí bojovali počas II. svetovej vojny proti fašizmu.

Symboly obce:

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

 Erb obce Renčišov má túto podobu:

erbV modrom štíte vpravo strieborným vznášajúcim sa lemešom sprevádzaný, v zelenej pažiti stojaci striebroodetý, zlatomprepásaný muž v zlatom klobúku a zlatých topánkach, ľavicou sa opierajúci o zlatú palicu, pravicou na ramene držiaci striebornú sekeru na zlatom porisku.

vlajkaVlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, zelenej, modrej, žltej, bielej, žltej, modrej, zelenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Internetová stránka má slúžiť na to, aby predstavila obec Renčišov. Zamerali sme sa nielen na praktické informácie, ktoré súvisia hlavne s prácou samosprávy ale chceli sme priniesť aj informácie, ktoré nie sú bežne prístupné – ide hlavne o históriu obce. Nie menej zaujímavou časťou sú podstránky  o akciách v našej obci.

 

Pri výstavbe stránky a voľbe jej jednotlivých podstránok sme vychádzali z toho, čo by mohlo zaujať návštevníkov, ktorí sa rozhodnú našu obec navštíviť. No myslíme si, že veľa zaujímavých a poučných informácií o obci a jej okolí tu nájdu aj renčišovskí rodáci. Dúfame, že touto stránkou potešíme aj tých Renčišanov, ktorí už trvalo žijú mimo svojej rodnej obci a touto cestou sa budú môcť opäť na chvíľu vrátiť „do krajiny svojho detstva“. K tomu bude slúžiť najmä fotogaléria.

 

Našou snahou je, aby na stránke postupne pribúdali nielen aktuálne informácie (napr. oznamy) a správy, ale privítame aj príspevky spomienkového charakteru alebo ďalšiu fotodokumentáciu.