NAJ BUDKA SLOVENSKA

NAJ BUDKA SLOVENSKA [ formát: JPG veľkosť: 117,50KB ]

vložené: 17.05.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Cestovný poriadok linky 707424,708461 platný od 7.5.2022

PDF Príloha: Prešov - Renčišov [ formát: PDF veľkosť: 102,20KB ]

vložené: 05.05.2022 , + 2 prílohy v ozname

Pozvánka

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 139,17KB ]

vložené: 04.05.2022 , + 1 prílohy v ozname

POMOC UKRAJINE

vložené: 04.03.2022

triedenie odpadu v roku 2021

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie ...

vložené: 16.02.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .           Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, ...

vložené: 07.01.2022