Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Predmetom zákazky je novostavba objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre zväčšenie priestoru materiálovo-technického vybavenia.

Prílohy

PDF Príloha: Výzva DHZ [ formát: PDF veľkosť: 841,31KB ]
PDF Príloha: Záznam z vyhodnotenia ponúk [ formát: PDF veľkosť: 830,99KB ]
PDF Príloha: Zmluva o dielo [ formát: PDF veľkosť: 435,77KB ]