Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .          

Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly /tzv.tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrokov, tapety, ...

Systém zberu papiera je taký istý ako pri skle a plastoch. Zviazaný alebo inak zabalený papier v deň zberu vyložte pred svoju domácnosť odkiaľ ho zberová spoločnosť prevezme.

vložené: 07.01.2022