Pozvánka

Vďačný Bohu za dar povolania

Vám oznamujem, že vkladaním rúk a ustanovujúcou modlitbou

vladyku Petra Rusnáka,

prijmem sväté tajomstvo Kristovho kňazstva v nedeľu

19. júna 2022 o 10:00 hod.

v Bazilike minor v Ľutine.

Za tento veľký dar poďakujem

slávením svätej liturgie

26.júna o 10:00 hod. v chráme

svätého Kozmu a Damiána v Renčišove

a primičnou svätou liturgiou

5.júla 2022 o 10:30 hod.

v chráme svätých apoštolom rovných

Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov

vo Svite

Jakub Jurčišin

vložené: 17.06.2022

PDF Príloha: Pozvánka [ formát: PDF veľkosť: 313,04KB ]