Pozvánka 3/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   3 .  zasadnutie OZ na deň 17. 06. 2018 o 19.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 4/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   4.   zasadnutie OZ na deň 24. 11. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

Informácia Finančnej správy o povinnej elektronickej komunikácii pre všetky FO - podnikateľov. Povinná_elektronická_komunikácia_s_finančnou_správou_leták

vložené: 07.12.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovať Zákon o ochrane pred požiarmi. Ochrana lesov

vložené: 10.03.2015

ORHaZZ v Prešove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove   oslovuje občanov dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.   Informácie nájdete v priloženom súbore, ktorý si môžete ...

vložené: 01.03.2015