Pozvánka - mimoriadne zasadnutie

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   mimoriadne  zasadnutie OZ na deň 09. 10. 2018 o 19.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 1/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   1.  zasadnutie OZ na deň 25. 02. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 2/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   2.  zasadnutie OZ na deň 27. 05. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 3/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   3 .  zasadnutie OZ na deň 17. 06. 2018 o 19.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 4/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   4.   zasadnutie OZ na deň 24. 11. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

Informácia Finančnej správy o povinnej elektronickej komunikácii pre všetky FO - podnikateľov. Povinná_elektronická_komunikácia_s_finančnou_správou_leták

vložené: 07.12.2018