Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Renčišov

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 187,00KB ]

vložené: 31.10.2022 , + 1 prílohy v ozname

Nová fasáda budovy DHZ

Naša obec v roku 2022 dokončila fasádu budovy Hasičskej zbrojnice. Projekt bol okrem vlastných finančných prostriedkov financovaný aj s poporou PSK.

Nová fasáda budovy DHZ [ formát: JPG veľkosť: 166,45KB ]

vložené: 21.10.2022 , + 4 prílohy v ozname

Povinné očkovanie psov

Povinné očkovanie psov [ formát: JPG veľkosť: 114,78KB ]

vložené: 06.10.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznam Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. ...

vložené: 20.06.2022

Pozvánka

Vďačný Bohu za dar povolania Vám oznamujem, že vkladaním rúk a ustanovujúcou modlitbou vladyku Petra Rusnáka, prijmem sväté tajomstvo Kristovho kňazstva v nedeľu 19. júna 2022 ...

PDF Príloha: Pozvánka [ formát: PDF veľkosť: 313,04KB ]

vložené: 17.06.2022 , + 1 prílohy v ozname