Pozvánka

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 139,17KB ]

vložené: 04.05.2022 , + 1 prílohy v ozname

POMOC UKRAJINE

vložené: 04.03.2022

triedenie odpadu v roku 2021

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie ...

vložené: 16.02.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .           Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, ...

vložené: 07.01.2022

POzvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 2. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 26. 07. 2021 o 08.30 hod. v budove Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 27.07.2021