Pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 1. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 18. 06. 2021 o 08.00 hod. v budove Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 27.07.2021

Propagácia domáceho kompostovania podľa § 14 ods. 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. na webovom sídle Obce

ODBORNÉ MATERIÁLY OD MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRILOŽENÝCH PDF SÚBOROCH: komunitne-kompostovanie Stiahnuť vyuzitie-bioodpadu-zahrada Stiahnuť neplytvajte-potravinami Stiahnuť kompostovanie ...

vložené: 28.06.2021

Oznam Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona ...

vložené: 21.06.2021

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č.229/1991 Zb.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o nevrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie ...

vložené: 07.06.2021

Práve prebieha asistované sčítanie

Sčítajte sa na kontaktom mieste v budove OBECNÉHO ÚRADU alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého môžete požadať na tel. čísle: 459 42 11 Čas prevádzky kontaktného ...

vložené: 03.05.2021