Jurmak Dubovica

Jurmak Dubovica [ formát: JPG veľkosť: 180,92KB ]

vložené: 06.06.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov ...

vložené: 01.06.2022

NAJ BUDKA SLOVENSKA

NAJ BUDKA SLOVENSKA [ formát: JPG veľkosť: 117,50KB ]

vložené: 17.05.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Cestovný poriadok linky 707424,708461 platný od 7.5.2022

PDF Príloha: Prešov - Renčišov [ formát: PDF veľkosť: 102,20KB ]

vložené: 05.05.2022 , + 2 prílohy v ozname

Pozvánka

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 139,17KB ]

vložené: 04.05.2022 , + 1 prílohy v ozname