AKO TRIEDILA OBEC RENČIŠOV ODPAD V ROKU 2020

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, obec Renčišov ...

vložené: 03.03.2021

pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 4. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2020 o 08.30 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 18.12.2020

pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 3. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 19. 09. 2020 o 19.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 21.09.2020

Pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 2. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 17. 06. 2020 o 08.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 17.06.2020