Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č.229/1991 Zb.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o nevrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie ...

vložené: 07.06.2021

Práve prebieha asistované sčítanie

Sčítajte sa na kontaktom mieste v budove OBECNÉHO ÚRADU alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého môžete požadať na tel. čísle: 459 42 11 Čas prevádzky kontaktného ...

vložené: 03.05.2021

SODB 2021 - sčítanie obyvateľov

vložené: 16.03.2021

AKO TRIEDILA OBEC RENČIŠOV ODPAD V ROKU 2020

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, obec Renčišov ...

vložené: 03.03.2021

pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 4. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2020 o 08.30 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 18.12.2020