Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .           Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, ...

vložené: 07.01.2022

POzvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 2. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 26. 07. 2021 o 08.30 hod. v budove Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 27.07.2021

Pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 1. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 18. 06. 2021 o 08.00 hod. v budove Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 27.07.2021

Propagácia domáceho kompostovania podľa § 14 ods. 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. na webovom sídle Obce

ODBORNÉ MATERIÁLY OD MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRILOŽENÝCH PDF SÚBOROCH: komunitne-kompostovanie Stiahnuť vyuzitie-bioodpadu-zahrada Stiahnuť neplytvajte-potravinami Stiahnuť kompostovanie ...

vložené: 28.06.2021