Povinné očkovanie psov

vložené: 06.10.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznam Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. ...

vložené: 20.06.2022

Pozvánka

Vďačný Bohu za dar povolania Vám oznamujem, že vkladaním rúk a ustanovujúcou modlitbou vladyku Petra Rusnáka, prijmem sväté tajomstvo Kristovho kňazstva v nedeľu 19. júna 2022 ...

vložené: 17.06.2022 , + 1 prílohy v ozname

Jurmak Dubovica

vložené: 06.06.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov ...

vložené: 01.06.2022