Nová fasáda budovy DHZ

Naša obec v roku 2022 dokončila fasádu budovy Hasičskej zbrojnice. Projekt bol okrem vlastných finančných prostriedkov financovaný aj s poporou PSK.

vložené: 21.10.2022 , + 4 prílohy v ozname

Povinné očkovanie psov

vložené: 06.10.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznam Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. ...

vložené: 20.06.2022

Pozvánka

Vďačný Bohu za dar povolania Vám oznamujem, že vkladaním rúk a ustanovujúcou modlitbou vladyku Petra Rusnáka, prijmem sväté tajomstvo Kristovho kňazstva v nedeľu 19. júna 2022 ...

vložené: 17.06.2022 , + 1 prílohy v ozname