Jurmak Dubovica

vložené: 06.06.2022 , + 1 prílohy v ozname

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov ...

vložené: 01.06.2022

NAJ BUDKA SLOVENSKA

vložené: 17.05.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Pozvánka

vložené: 04.05.2022 , + 1 prílohy v ozname